Giới thiệu khóa học

Khóa học giúp bạn đọc và hiểu và phân tích tài liệu thông số . Thiêt kế dựa trên mẫu mã và form dáng khách hàng yêu cầu. Khóa học đầy đủ bao gồm: Thiết kế, nhảy size, giác sơ đồ và tính mức.

Đăng ký khóa học

SIÊU BÃO THÁNG 6

699,000 đ Đăng ký