Giới thiệu khóa học

Để thao tác của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn khi thiết kế rập trên máy tính thì các bạn nên học thao tác sử dụng lệnh trên phần mềm trước khi các bạn vào học thiết kế các sản phẩm.

✔️ Bạn sẽ nắm rõ được thao tác sử dụng lệnh tốt trên phần mềm.

✔️ Hiểu được cần sử dụng lệnh nào cho phù hợp trong tình huống cần sử lý.

✔️ Làm sao để sử dụng ít lệnh mà đạt được hiệu quả cao nhất.

Nội dung khóa học

Phần 2: Thao Tác Sử Dụng Lệnh Pattern Design-File
 Bài Giới Thiệu: File (12:17)

Đăng ký khóa học

SIÊU BÃO THÁNG 6

999,000 đ Đăng ký